نظر سنجی خدمات آموزشی گاما

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

نحوه برخورد پرسنل دوره با شما چگونه بود؟
نحوه آموزش های قبل از شروع کلاس آنلاین چگونه بود؟
مشاوره های پیش از ثبت نام چگونه بود؟
کلاس آنلاین تا چه اندازه پاسخگوی نیاز آموزشی شما بود؟


شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری