دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

مبتدی کیک استارت

kickstart

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش آیلتس 1 آنلاین

PI1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش آیلتس 2 آنلاین

PI2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1 آنلاین

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A2 آنلاین

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی استانبولی کاربردی

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسه: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح مقدماتی ایتالیایی A1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری