ارزیابی آنلاین

تعیین سطح دوره های آیلتس

online placement test

این مرحله اول تعیین سطح آیلتس شما میباشد.

نتیجه نهایی پس از تعیین سطح شفاهی (مرحله دوم) اعلام خواهد شد.

 

مشخصات آزمون فعلی :

  1. هدف آزمون : تعیین سطح آیلتس
  2. تعداد سوالات : 50 سوال تستی (   Reading  ، Listening  , Grammar  و Vocabulary  )
  3. مدت زمان آزمون : 90 دقیقه

 

 

رایگان

شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری